الف - کارگاه شرکت فراز پویا فعال
1 - واحد تولید انواع کابین آسانسور
2 - واحد تولید درب نیمه اتوماتیک
3- واحد تولید انواع تابلو های میکروپروسسوری آسانسور ( کششی ، گیرلس ، هیدرولیک و ... )
4 - واحد خدمات پس از فروش تابلو
ب - دفتر خدمات امور مشتریان شرکت فراز پویا فعال
ج - دفتر مرکزی
1 - واحد مهندسی فروش
2 - واحد پشتیبانی فروش
3 - امور مالی
4 - امور اداری

 

کارگاه شرکت فراز پویا فعال

کارگاه شرکت فراز پویا فعال

واحد تولید انواع تابلوهای میکروپروسسوری

واحد تولید انواع تابلوهای میکروپروسسوری

واحد خدمات پس از فروش تابلو

واحد خدمات پس از فروش تابلو

واحد تولید درب نیمه اتوماتیک

واحد تولید درب نیمه اتوماتیک

واحد مهندسی فروش

واحد مهندسی فروش

واحد تولید انواع کابین آسانسور

واحد تولید انواع کابین آسانسور