کریم فعال اصفهانی

کریم فعال اصفهانی

متولد : 1323
سمت : موسس و رئیس هیأت مدیره شرکت
تحصیلات :
تحصیلات در رشته برق صنعتی

ادامه مطلب...

محمد رضا فعال اصفهانی

محمد رضا فعال اصفهانی

متولد : 1354
سمت : نائب رئیس هیأت مدیره
تحصیلات :
کارشناسی حقوق

ادامه مطلب...

غلامرضا فعال اصفهانی

غلامرضا فعال اصفهانی

متولد : 1350
سمت : مدیر عامل
تحصیلات :
کارشناسی ارشد برق -مخابرات

ادامه مطلب...

علی رضا فعال اصفهانی

علی رضا فعال اصفهانی

متولد : 1356
سمت : مدیر مهندسی فروش
تحصیلات :
کارشناسی مهندسی صنایع - ساخت و تولید

ادامه مطلب...