1- پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از سازمان صنعت و معدن وتجارت
2 - گواهی عضویت در سندیکای آسانسور و پله برقی شعبه اصفهان
3 - پروانه کسب از اتحادیه الکتروموتور و آسانسور شهر اصفهان
4 - دریافت گواهی  ISO9001-2008   از شرکت DAS
5 - هشت دوره شرکت در نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی اصفهان

 

1
2
3
4
5
6