آسانسورهای خانگی
طراحی و ساخت آسانسورهای خانگی در ابعاد کوچک 1 و 2 و 3 نفره با سیستم کششی و هیدرولیک با برق تک فاز و 3vf

کاربرد: در ساختمان های ویلایی 2 و 3 طبقه فروشگاه های مدرن
مشخصات:
مقرون به صرفه
مصرف انرژی کم
طول مسیر کوتاه
اشغال حداقل فضای ممکن
قابلیت اجرا به صورت تمام شیشه ای