آسانسورغذابر - کتاب بر
طراحی و ساخت آسانسورهای سرویس دهی غذابر و کتاب بر

مشخصات:
اجرای سیستم 3vf
قابلیت اجرا به صورت تمام استیل
قابلیت اجرا به صورت هیدرولیک و کششی
امکان نصب سیستم گرمکن برای آسانسورهای غذابر