همکاری با شرکت آسانسور فعال


شماره همراه

کد احراز هویت

اطلاعات شرکت

سوابق

ارسال اطلاعات

نام خود را وارد کنید

نام خانوادگی خود را وارد کنید

شماره همراه خود را وارد کنید

کد احراز هویت خود را وارد کنید

نام شرکت

استان و شهر حوزه فعالیت را وارد کنید
امکانات و تجهیزات (دفتر، کارگاه و ...)

مدارک فنی و تحصیلی و دوره های گذرانده شده

تعداد پرسنل فنیسابقه کار

با تشکر از ارسال اطلاعات

اطلاعات شما ذخیره و کارشناس ما در اولین فرصت با شما تماس خواهد گرفت