pay for essay

سرویس و نگهداری


بازدید مرتب ماهیانه سرویس و نگهداری آسانسور و پیشگیری از خرابی کلی و نگهداری به نحوی که عمر مفید قطعات منصوبه طولانی تر و استهلاک آنها کمتر گردد از وظایف واحد سرویس و نگهداری است.
پس از اخذ استاندارد آسانسور،تعمیر و نگهداری نگهداری آسانسور منصوبه طی قرارداد جداگانه ای به واحد سرویس و نگهداری آسانسور واگذار می گردد. این واحد، علاوه بر بازدید منظم ماهیانه موظف است در صورت از کار افتادن آسانسور، پس از اعلام خرابی، همان روز در اسرع وقت (کمتر از 2 ساعت)، نیروی کارشناس خود را برای رفع خرابی آسانسور مربوطه اعزام نماید.
EnglishIran