pay for essay

پله برقی


پله برقی ادوات جابجایی مسافران در مسیرهای با اختلاف سطح و یا بدون اختلاف سطح (رمپ و یا پیاده رو متحرک ) می باشند و در اصل مجموعه ای تکرار شونده از پله های در گردش می باشند. این مجموعه پله ها در یک مسیر رفت و برگشت توسط یک مجموعه محرکه ،به حرکت در می آیند که در آن پله های برگشتی در زیر پله های رفت پنهان می شوند .
از آنجایی که وزن پله های آشکار و پنهان در پله برقی ها تقریبا ثابت است لذا موتور و مجموعه محرکه ، کافی است که وزن مسافران را جا به جا کند .
مزیت اساسی پله برقی این است که در مقایسه با یک پله ساده همان ،یک پله برقی جا به جایی مسافران را به تعداد را مراقبت بیشتری دارد .
نخستین پله نقاله ای که برای حمل اشیاء و دیرک های چوبی به درون کشتی ها طراحی و ساخته شده توسط جس و بلیورنو در سال 1881 اختراع شد و اولین پله برقی جهت جابه جایی افراد و مسافران توسط ایلیشا اوتیس اختراع گردید .
EnglishIran