نصب و راه اندازی آسانسور

به چند سوال پاسخ دهید، متخصصین در کوتاه‌ترین زمان به شما پیشنهاد و قیمت می‌دهند.


شماره موبایل خود را وارد نمایید

کد فعال سازی ارسال شده را وارد نمایید

نوع کاربری ساختمان را مشخص کنید

هر طبقه چند واحد دارد؟

بهترین زمان برای دریافت خدمت چه زمانی است؟

تاریخ :
امروز1400/09/11
جمعه1400/09/12
شنبه1400/09/13
پنج شنبه
حدود ساعت مراجعه:‌
9 تا 12صبح
12 تا 15ظهر
15 تا 18بعد از ظهر
18 تا 21عصر

نوع آسانسور را مشخص کنید

با تشکر از ارسال اطلاعات

اطلاعات شما ذخیره و کارشناس ما در اولین فرصت با شما تماس خواهد گرفت